Special tillverkning

Specialkonstruktioner

Ibland räcker inte standardverktygen för besvärliga monteringsarbeten. Då utgår vi från konstruktionsritningar eller analyserar problemet på plats och utvecklar ett verktyg som ger bra åtkomlighet och säker åtdragning.

Utifrån en fungerande prototyp erbjuder vi tillverkning i små eller stora serier.