Kompletta helhetslösningar

Vare sig du söker en säker verktygsleverantör eller en problemlösare som besitter specialistkunskaper är du välkommen till Fagerlund. Här finns de rätta verktygen för varje monteringsuppgift, effektiva system för styrning och kontroll samt den samlade kunskapen om moment för optimala tekniska lösningar.

Vi lyssnar och utvecklar

Ibland räcker inte standardverktygen för besvärliga monteringsarbeten. Då utgår vi från konstruktionsritningar eller analyserar problemet på plats och utvecklar ett verktyg som ger bra åtkomlighet och säker åtdragning. Utifrån en fungerande prototyp erbjuder vi tillverkning i små eller stora serier.

atlas copco
LvsU0OBI
Stäng meny