swedac-ack

Fagerlund AB´s mätlaboratorium har av Swedac godkänts som ackrediterat laboratorium för kalibrering av utrustning för momentmätning.

Ackrediteringen sätter hög nivå för kvaliteten. Det ställs krav på kvalitetssystem, dokumentation, personalens kompetens, kalibrering av utrustning, arbetssätt, lokaler, rutiner och åtgärdsplaner. När du kontaktar oss, vet du att det blir rätt utfört.

Ackrediteringen ger dig som kund större trygghet. Genom ackrediteringen har vårt kalibreringslaboratorium bevisat sin kompetens både i Sverige och internationellt.

atlas copco
LvsU0OBI
Stäng meny